Rahasia Lubang Hidung Manusia

Kita memiliki hidung berlubang disebelah kiri dan disebelah kanan,apakah fungsinya sama untuk menghirup dan membuang nafas? Sebenarnyafungsinya tidak sama dan dapat kita rasakan bedanya, sebelah kananmewakili matahari (mengeluarkan panas) dan sebelah kiri mewakili bulan(mengeluarkan dingin).

[Image: hidung-290x300.jpg]

Jikasakit kepala, cobalah menutup lubang hidung sebelah kanan danbernafaslah melalui hidung sebelah kiri dan lakukan kira-kira 5 menit,sakit kepala akan sembuh. Anda merasa lelah, lakukan bolak-balik. Tutuplubang hidung sebelah kiri dan bernafaslah melalui hidung sebelahkanan. Tak lama kemudian, Anda akan merasakan segar kembali. Sebablubang hidung sebelah kanan mengeluarkan panas, sehingga gampang sekalipanas, Lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan dingin

Perempuanbernafas lebih dengan hidung sebelah kiri, sehingga hatinya gampangsekali dingin. Laki-laki bernafas lebih dengan hidung sebelah kanan,sehingga gampang sekali marah. Apakah Anda ada memperhatikan pada saatbangun, lubang hidung sebelah mana yang bernafas lebih cepat ? Sebelahkiri atau kanan ?

Jika lubang hidung sebelah kiri bernafas lebih cepat, Anda akan merasa sangat lelah. Tutuplah lubang hidung sebelah kiri dan gunakan lubang hidung sebelah kanan untuk bernafas, Anda akan merasa segar kembali dengan cepat. Cara tersebutboleh diajarkan kepada anak-anak, tetapi efeknya akan lebih baik diterapkan kepada orang dewasa

Iklan
%d blogger menyukai ini: